MIKRO-MAKRO KUTATÓMŰHELY

A Kutatóműhely tevékenysége a “Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben” című, 2016. szeptember 1. és 2017. február 28. között megvalósuló kutatási projekttel folytatása. A kezdeti kutatási projektet a 3920-1/2016/FEKUT (EMMI) – 2016. évi Kiválósági Támogatás forrása finanszírozta, a jelenbeli folytatást a BGE Kutatási Alapja biztosítja.

A BGE GKZ oktatói és több külső kutató által létrehozandó kutatócsoport network jelleggel működik. A kutatás hálózati jellegéből fakadóan egységes célról nem beszélhetünk, ezzel együtt a projekt fókuszában olyan kutatások állnak, melyek a Közgazdasági Tanszékek oktatási-kutatási arculatához illeszkedvnek: a tagok Gazdaságtörténtetet, Gazdaságföldrajz, Regionális tudományok továbbá módszertani kérdések témaköreibe tartozó elemzéseket végeznek.

Előadás
Előadó
Téma

A kutatócsoport
tagjai

A Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karának négy oktatója és a Pannon Egyetem Georgikon Karának négy oktatója vesz részt a kutatóműhely munkájában.

Műhelyviták

 • Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
 • Dr. Lukács Gábor PhD

„Uradalmak regionalitása – birtokstruktúra és gazdasági központok vizsgálata a XVIII. század végén”

 • Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
 • Dr. Bacsi Zsuzsanna

A globálisversenyképesség és a szociokulturális heterogenitás összefüggései

 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 • Dr. Halász Imre

A modern pénzintézetek létrejötte előtti hitelezési gyakorlat egy mezőváros – Szombathely – példáján (1850-1860)

 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 • Dr. Halász Imre
A polgári kori pénzintézeti hálózat kialakulása a Délnyugat-Dunántúlon Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Zala megyék A Magyar Compass adatai alapján.
 • Vitaanyag
 • Prezentáció
 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 • Dr. Antal Anita

Fordulópontok az adóeljárási, illetve az adórendszerben a jogkövetkezmények alakulásának összefüggésében

 • Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
 • Dr. Tóth Éva

A Nemzeti Park Termék védjegy hatásainak vizsgálata

 • Prezentáció
 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 • Dr. Tóth Zsuzsanna
A felzárkózás és a területi egyenlőtlenségek kérdései Magyarországon
 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 • Dr. Tóth Zsuzsanna

Területi – gazdasági eltérések a V4 régiók esetében

 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 • Dr. Tilcsik György

Engedőleges örökváltság – Jótétemény vagy kényszer?

Lektori vélemények

Dr. Bacsi Zsuzsanna

A globális versenyképesség és a szociokulturális heterogenitás összefüggései című tanulmányáról

Dr. Halász Imre

A modern pénzintézetek létrejötte előtti hitelezési gyakorlat egy mezőváros – Szombathely - példáján (1850-1860) tanulmányáról

Dr. Tóth Zsuzsanna

„A felzárkózás és a területi egyenlőtlenségek kérdései Magyarországon” című tanulmányáról

Dr. Antal Anita

Fordulópontok az adóeljárási, illetve adórendszerben a jogkövetkezmények alakulásának összefüggésében című tanulmányáról

Sajtómegjelenések